Producenci

raty

REGULAMIN:

Wstęp

1. Właścicielem sklepu internetowego Deltate Technika Grzewcza i Instalacyjna jest Faba Spółka Jawna Irena i Krzysztof Faba z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Rynek 25, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 647-10-08-694, Regon: 240256073. Sklep internetowy obsługuje oddział firmy Faba w Raciborzu: ul. Reymonta 10, 47-400 Racibórz.

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż produktów z zakresu techniki grzewczej, sanitarnej oraz instalacyjnej.

3. Klientami sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu jednostek organizacyjnych i osób prawnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z zasobów sklepu mogą wykonywać jedynie osoby do tego upoważnione w tychże podmiotach.

4. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie deltate.com.pl.

Warunki ogólne

1. Sklep deltate.com.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie deltate.com.pl.

2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wskazywany kupującemu w końcowej fazie składania zamówienia.

3. Oferowane produkty są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty oraz zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa. Zawarcie umowy handlowej następuje w momencie wysłania przez nasz sklep potwierdzenia złożonego zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie w każdym czasie, przy czym zmiana nie będzie dotyczyć zamówień już opłaconych.

6. Towar dostarczany jest wraz z dokumentem gwarancyjnym oraz fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

8. Wszystkie dane klienta podane przy logowaniu do sklepu wykorzystywane są wyłącznie dla potrzeb sprzedającego - Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

9. Na prośbę klienta przekazaną e-mailem lub telefonicznie, możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu – oczywiście, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze przez nas zrealizowane.

Płatności i dostawa

1. Zamówienia można składać 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto bankowe, którego numer klient otrzymuje na jego adres e-mail, po zatwierdzeniu zakupu.

3. Zwykle zamówienia realizowane są do 3 dni roboczych.

4. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem którego zamówienie ma być dostarczone lub klientowi w przypadku odbioru osobistego.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości jego zrealizowania.

6. W przypadku braku towaru w sklepie lub wycofania go przez producenta, sprzedający skontaktuje się z nabywcą celem ustalenia ewentualnie zamiennego produktu oraz wyznaczenia terminu realizacji zamówienia.

7. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności zamówionych przez klienta towarów. Sprzedający skontaktuje się z klientem celem ustalenia ewentualnie częściowej realizacji zamówienia.

8. Cena przesyłki zależna jest od jej rozmiarów i wagi.

9. Dostawa zakupionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy K-EX lub PACZKA W RUCHU

10. Sprzedający nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie wyjścia paczki z magazynu wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego, poprzez który kupujący może śledzić przesyłkę.

11. Dostarczony przez kuriera towar, klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia zewnętrznych uszkodzeń, należy odmówić przyjęcia przesyłki.

12. Towar wysyłany jest i dostarczany wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

13. Koszt dostawy zamówionego towaru pokrywa klient chyba, że na stronach sklepu widnieje inna informacja.

14. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z winy zamawiającego lub odbiorcy, koszty związane z przesyłką w obie strony pokrywa zamawiający. W tym przypadku ma zastosowanie art. 551 KC.

15. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przez CA Raty następuje po otrzymaniu przez Sprzedającego, od Banku, potwierdzenia zawarcia umowy kredytowej.

Gwarancja, reklamacja i zwroty

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Gdy do towaru dołączona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta, naprawy gwarancyjne realizuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są zamieszczane na tejże karcie.

2. Zgodnie z obowiązującym prawem, klient może odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem jest odesłanie towaru na adres sklepu, wraz z oświadczeniem o rezygnacji z zakupu zawierającym dane niezbędne do zwrócenia pieniędzy na konto klienta oraz dokumentem potwierdzającym zakup (faktura, paragon).

3. Pieniądze za zwrócony produkt zamawiający otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu.

4. Zamawiający ma prawo wymienić zakupiony produkt. W tym celu zobowiązany jest odesłać produkt na swój koszt, dołączając w formie pisemnej informację na jaki produkt powinniśmy go wymienić wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.

5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

6. Odpowiedzialność sklepu z tytułu wad lub niezgodności z umową zakupionego produktu wynika z następujących przepisów prawa:

a) ust ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 w przypadku gdy zakup dokonany został przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową albo

b) kodeks cywilny we wszystkich pozostałych przypadkach.

7. Klient zobowiązany jest do zbadania przesyłki w momencie jej otrzymania. W momencie zauważenia uszkodzenia przesyłki należy o tym powiadomić przewoźnika i domagać się sporządzenia protokołu szkodowego.

8. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, klient zobowiązany jest o nich poinformować przewoźnika najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

9. W przypadku niedopełnienia przez klienta obowiązków, o których mowa w punktach 7 i 8, sklep uprawniony będzie do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w czasie przewozu w takim zakresie, w jakim niedochowanie obowiązków przez klienta spowodowało utratę możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przez sklep wobec przewoźnika.

10. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres sprzedającego lub na adres e-mail: biuro@deltate.com.pl

11. Podstawą uznania reklamacji transportowej (uszkodzenia) i ilościowej przesyłek kurierskich i pocztowych jest tylko protokół szkody, sporządzony w chwili dostawy i na obowiązującym druku przewoźnika, potwierdzony przez odbiorcę i kuriera - przesłany (czytelny skan lub zdjęcie) na podany adres mailowy.

12. Okres udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację wynosi do 14 dni od daty jej zgłoszenia w dniu roboczym (wraz z wymaganymi dokumentami). Reklamacje, w miarę możliwości, załatwiane są w najkrótszym możliwym terminie (bez zbędnej zwłoki).

13. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie mają zastosowania, w przypadku, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego uprasza się, aby zawsze przed odebraniem sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu.

Inne

1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże firm.

2. Zdjęcia produktów umieszczone na stronach mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

3. Opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej deltate.com.pl oparte są na informacjach i zapewnieniach producentów. Podstawą do reklamacji zakupionego towaru, co do parametrów technicznych, kompletności części, koloru itp. jest specyfikacja producenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego www.deltate.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

eBiuletyn-Newsletter