Aby piec gazowy przez wiele lat pozostał sprawny i bezpieczny w użytkowaniu, należy regularnie dokonywać jego przeglądów technicznych. Przeczytaj nasz tekst, jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jakich odstępach czasu powinno się je przeprowadzać i w jaki sposób należy to robić.

Kiedy warto wykonać przegląd techniczny pieca gazowego?

Urządzenia grzewcze wymagają okresowych przeglądów, jeżeli mają prawidłowo funkcjonować i zachować swoje właściwości. Regularne serwisowanie pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie ewentualnych usterek – jeszcze zanim rozwiną się na tyle, by stwarzać realne zagrożenie. Umożliwia też precyzyjną kontrolę stanu poszczególnych podzespołów kotła, a w razie konieczności – wymianę zużytych części na nowe.

Dokumentem regulującym częstotliwość serwisowania kotłów gazowych jest Ustawa prawo budowlane – konkretnie zaś jej artykuł 62, „Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania”. Zgodnie z pierwszym paragrafem tego artykułu instalacje gazowe oraz przewody kominowe w czasie aktywnego użytkowania powinny być poddawane okresowej kontroli technicznej przynajmniej raz do roku. Konieczne jest również przeprowadzenie serwisu pogwarancyjnego.

Należy pamiętać, że kotły gazowe powinny być sprawdzane wyłącznie przez profesjonalnego serwisanta. Osoby, które nie mają wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przeglądu, mogą nie dostrzec określonych problemów czy usterek i pozostawić je bez naprawy. Co więcej, nieprawidłowe serwisowanie może doprowadzić nawet do uszkodzenia kotła, co pociągnie za sobą konieczność zlecenia drogiej naprawy lub nawet wymiany urządzenia.

Wykwalifikowany fachowiec dokona profesjonalnego przeglądu wszystkich komponentów kotła, uwzględniając przy tym:

  • pompę obiegową,
  • podzespoły kotła,
  • wymiennik ciepła,
  • palnik,
  • część spalinową,
  • filtr gazu,
  • filtr wody,
  • stan uszczelek.

Regularne i profesjonalne serwisowanie kotła gazowego pozwala – jak wspomnieliśmy wyżej – na wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości, które mogą zachodzić w systemie. Tym samym stanowi główne narzędzie zapobiegania awariom i poważnym uszkodzeniom mogącym skrócić okres eksploatacji kotła lub nawet wpłynąć na jego funkcjonowanie. Warto również zaznaczyć, że dobrze utrzymany i prawidłowo działający kocioł będzie pracować bardziej efektywnie, co przełoży się na niższe rachunki.